Pracownicy

Kadra naukowo – dydaktyczna

 

prof. dr hab. inż. Edward Michlowicz

prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski

dr hab. Kazimierz Krupa

dr hab. inż. Włodzimierz Wójcik

dr hab. inż. Tadeusz Wszołek

dr hab. inż Bożena Zwolińska

dr inż. Damian Dubis

dr inż Romuald Fejkiel

dr inż. Małgorzata Górka

dr Liliana Mierzwińska

dr inż. Paweł Smaś

dr inż Krzysztof Topolski

dr Karol Trojanowicz

dr Agnieszka Woźniak

mgr inż. Radosław Kruk

mgr inż. Krzysztof Ochałek

mgr inż. Paweł Milan

 

opiekun roku: dr inż Bernadeta Rajchel