Wirtualne Dni Otwarte za nami

W dniach 29-31 marca br. odbyły się Wirtualne Dni Otwarte Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Wydarzenie to, po raz pierwszy w historii Uczelni, odbyło się on-line. Nowa formuła okazała się świetnym pomysłem. Dni Otwarte cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych. W pierwszym dniu udział w wydarzeniu wzięło 401 osób (712 połączeń), w drugim dniu 496 osób (847 połączeń), a w trzecim dniu 415 osób (670 połączeń).

29 marca

Dni Otwarte zainaugurowali Rektor, dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU i Prorektor ds. rozwoju, dr Agnieszka Woźniak. Do udziału w wydarzeniu nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych zachęcał także Pan Bronisław Baran, Zastępca Prezydenta Miasta Krosna. Po oficjalnym rozpoczęciu uczestnicy mogli wysłuchać wykładu dra hab. Emiliana Zadarko, prof. KPU, pt.: ,,Zdrowie i sprawność fizyczna pod kontrolą – dlaczego warto być w ruchu”. Profesor mówił m.in. o spadku aktywności fizycznej dzieci, o konsekwencjach jej braku, a także przedstawił różne ciekawostki związane z budową ciała. Po wykładzie nastąpiła prezentacja kierunków Instytutu Zdrowia i Gospodarki. W pierwszym dniu wydarzenia zaprezentowały się kierunki: Wychowanie fizyczne, Pielęgniarstwo, Produkcja i bezpieczeństwo żywności, Towaroznawstwo, Zielarstwo oraz Turystyka i rekreacja. Pracownicy, studenci i absolwenci kierunku przedstawili program studiów, zalety studiowania  na poszczególnych kierunkach, a także wyrazili opinie dotyczące czasu spędzonego w krośnieńskiej Uczelni.

30 marca

Kolejny dzień Dni Otwartych rozpoczął się od wykładu dra inż. Bartosza Trybusa pt.: „Czym jest chmura obliczeniowa”. W trakcie wykładu przedstawiono modele usług chmury obliczeniowej oraz jej powiązanie z koncepcją Internetu rzeczy. Zwrócono uwagę na zabezpieczenia przed atakami hakerskimi oraz podano przykłady takich ataków. Zademonstrowano również możliwości chmury obliczeniowej w zakresie sztucznej inteligencji na przykładzie programu do rozpoznawania i katalogowania plików graficznych. Po wykładzie  odbyły się prezentacje kierunków: Marketing internetowy i Zarządzanie. W dalszej części wydarzenia, którą prowadził dyrektor Instytutu Politechnicznego dr Karol Trojanowicz, uczestnicy mogli odwiedzić pokoje kierunków technicznych: Automatyki i robotyki, Budownictwa, Informatyki oraz Inżynierii środowiska. Słuchacze mogli zapoznać się ze specyfiką prezentowanych kierunków, wysłuchać relacji i opinii studentów, a także mogli posłuchać wspomnień naszych absolwentów.

31 marca

Ostatni dzień zainaugurował wykład dra hab. Kazimierza Sikory, prof. KPU, pt.: „Mowa nienawiści wśród zagrożeń współczesnego języka polskiego – problemy kultury języka i etyki słowa”. Autor wykładu podsumował go następującymi słowami:

„Trawestując główną myśl wykładu, należałoby za prof. Ireną Kamińską-Szmaj powiedzieć, że po 1989 r. „słowa wyszły na wolność” (porzuciliśmy skostniałą, propagandową nowomowę, poczuliśmy powiew wolności), a  teraz uwięźliśmy w jej pułapce, ponieważ „słowa wybrały się na wojnę” (język dyskursu publicznego jest systematycznie niszczony przez chorobę nienawiści, instrumentalnie jako narzędzie bezwzględnego poniżania, odzierania z godności i dehumanizacji przeciwnika, traktowanej wulgarności i pospolitego chamstwa). W tym beznadziejnym, emocjonalnym, populistycznym (wykluczającym rozum i argumentację) sporze… naruszane są zasady etyki, społecznej i chrześcijańskiej aksjologii. Jest to diagnoza usprawiedliwiona w świetle faktów językowych i krytycznego poziomu negatywnych emocji, ponieważ medialny „jazgot” przekłada się niemal natychmiast w akty niepohamowanej językowej agresji (FB, komentarze internetowe, drapieżne i wykluczające posty), rujnujące tkankę społeczną i kulturę dyskusji. Świat, w którym można się bezkarnie lżyć, obrzucać błotem i podłymi insynuacjami, jest nie do przyjęcia. Polskie „hate speech” jest chorobą wymagającą leczenia. Niestety, nie można się na nią zaszczepić, za to można się po prostu opamiętać, dopuścić do głosu sumienie i przyzwoitość.”

Po zakończeniu wykładu odbyły się prezentacje kierunków Mechanika i budowa maszyn oraz Energetyka. Część dotyczącą kierunków humanistycznych poprowadził dr Bartosz Gołąbek, Dyrektor Instytutu Humanistycznego. Kolejno zaprezentowały się kierunki: Dwujęzykowe studia dla tłumaczy, Filologia angielska, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Międzynarodowa komunikacja językowa. Podobnie jak w dniach wcześniejszych słuchacze mieli możliwość zapoznanie się ze specyfiką studiów, oferowanymi specjalnościami, opiniami studentów i absolwentów, a także ich sukcesami.

Mamy nadzieję, że Dni Otwarte Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie pozwoliły uczestnikom na lepsze poznanie naszej oferty kształcenia i zachęciły do podjęcia studiów w krośnieńskiej Uczelni.