Slider
NAZWA KIERUNKU: 

Marketing internetowy

POZIOM KSZTAŁCENIA:

Studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

6 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

Licencjat

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarne

OPIS STUDIÓW:

Marketing internetowy to studia dualne o profilu praktycznym, które przygotowują do pracy w charakterze specjalisty do spraw marketingu internetowego. Absolwent będzie samodzielnie zdobywać i selekcjonować informacje, dokonywać syntezy i analizy pozyskanych informacji, będzie gotów do samodzielnego tworzenia treści, dzięki czemu będzie zdolny tworzyć projekty marketingowe wykorzystując nowoczesne technologie i narzędzia informatyczne. Dzięki biegłej znajomości języka  obcego (poziom B2) absolwent będzie mógł brać udział w projektach o zasięgu międzynarodowym.

ATUTY KIERUNKU:

Studia mają charakter dualny, znaczy to, że są realizowane w ścisłej współpracy z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego – interaktywną agencją „KS”. Studenci już w trakcie studiów zapoznają się z pracą w zawodzie poprzez zajęcia ze specjalistami z branży i praktyki zawodowe w partnerskiej organizacji.

SPECJALNOŚCI REALIZOWANE NA KIERUNKU:
  • Specjalista SEM (Search Engine Marketing)
  • Content Creator – twórca i moderator treści internetowych  
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwent kierunku Marketing internetowy znajdzie zatrudnienie w interaktywnych agencjach marketingowych, działach marketingu i promocji instytucji i przedsiębiorstw oferujących swoje usługi poprzez sieć Internet i media społecznościowe.

ZASADY REKRUTACJI:

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka obcego.
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady z języka polskiego lub angielskiego.