Slider
NAZWA KIERUNKU: 

Informatyka

POZIOM KSZTAŁCENIA:

Studia inżynierskie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

7 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

Inżynier

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarne i niestacjonarne

OPIS STUDIÓW:

Studia na kierunku Informatyka pozwalają poznać zasady funkcjonowania nowoczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących. Student zdobędzie specjalistyczną wiedzę w dziedzinie programowania, technologii internetowych, sieciowych systemów, administrowania systemami informatycznymi oraz bazami danych. Pozna zasady projektowania, administrowania i testowania bezpiecznych systemów IT.

ATUTY KIERUNKU:

Studia na kierunku Informatyka w KPU w Krośnie, to dostęp do  najnowszych technologii oraz doskonałej jakości sprzętu i oprogramowania. Posiadamy nowoczesne, doskonale wyposażone laboratoria specjalistyczne. Współpracujemy z firmami z branży IT, mającymi uznanie nie tylko w Polsce, ale i na rynku międzynarodowym. Stwarza to szansę na odbycie ciekawych praktyk, staży oraz podjęcie pracy w której każdy będzie mógł się rozwijać i realizować swoje pasje.

SPECJALNOŚCI REALIZOWANE NA KIERUNKU:
  • Technologie internetowe i bazy danych
  • Sieciowe systemy informatyczne
  • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwent kierunku Informatyka może znaleźć atrakcyjne zatrudnienie jako programista, administrator sieci, administrator baz danych lub specjalista w zakresie bezpieczeństwa informacji, lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

ZASADY REKRUTACJI:

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i informatyki albo matematyki albo fizyki.
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, wiedzy technicznej.