Slider
NAZWA KIERUNKU: 

Międzynarodowa komunikacja językowa

POZIOM KSZTAŁCENIA:

Studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

6 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

Licencjat

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarne

OPIS STUDIÓW:

Studia na Międzynarodowej komunikacji językowej zapewniają absolwentom kompetencje wykorzystywane w mediach i biznesie, dzięki czemu przygotowują do komunikacyjnej obsługi przedsiębiorstw i instytucji zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. W rozwoju znajomości języków obcych program studiów stawia przede wszystkim na umiejętność mówienia. Międzynarodowa komunikacja językowa przygotowuje studentów do życia w otwartym europejskim społeczeństwie obywatelskim. 

ATUTY KIERUNKU:

Duży wybór języków obcych – aż trzy, priorytetowe traktowanie komunikacji w języku obcym, duża liczba godzin warsztatów komputerowych, kompetencje przydatne w pracy w mediach społecznościowych, liczne możliwości wyjazdów studenckich za granicę.

SPECJALNOŚCI REALIZOWANE NA KIERUNKU:
  • Medialno-edytorska
  • Biznesowa
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwenci wybierający treści kształcenia w zakresie komunikacji medialnej mogą znaleźć zatrudnienie w zawodach związanych z mediami i marketingiem, mogą także służyć w działach komunikacji administracji publicznej lub dużych przedsiębiorstw. Absolwenci wybierający treści kształcenia w zakresie komunikacja w biznesie mogą znaleźć zatrudnienie w firmach pracujących w sektorze usług lub jako osobiści asystenci.