Slider
NAZWA KIERUNKU: 

Pielęgniarstwo

POZIOM KSZTAŁCENIA:

Studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

6 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

Licencjat

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarne i niestacjonarne (pomostowe)

OPIS STUDIÓW:

Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest przekazanie studentom aktualnej wiedzy podstawowej
i specjalistycznej z zakresu pielęgniarstwa, ogólnej wiedzy z zakresu innych nauk medycznych i społecznych, kształtowanie umiejętności zawodowych oraz kompetencji społecznych niezbędnych do sprawowania opieki nad osobami dorosłymi i dziećmi, w zdrowiu i chorobie. Koncepcja kształcenia odpowiada aktualnym i przewidywanym potrzebom społecznym w zakresie wysokiej jakości usług medycznych.

ATUTY KIERUNKU:
  • Wysoka jakość kształcenia
  • Komfort studiowania
  • Innowacyjność
  • Konkurencyjność
  • Dobre warunki do współpracy
SPECJALNOŚCI REALIZOWANE NA KIERUNKU:

—————-

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwent studiów pierwszego stopnia, uzyskując tytuł licencjata pielęgniarstwa oraz prawo wykonywania zawodu jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, uzdrowiskach, domach opieki społecznej a także w ośrodkach sportowych oraz gabinetach i klinikach kosmetologicznych, żłobkach, szkołach i zakładach penitencjarnych.

ZASADY REKRUTACJI:

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i biologii albo chemii.
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia stacjonarne ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady biologicznej, chemicznej, wiedzy o żywieniu i żywności.

Studia niestacjonarne I stopnia (pomostowe) dla osób, które posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Studia przeznaczone są:
Poziom A – 2 semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych.
Poziom B – 3 semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami dwuletnich medycznych szkół zawodowych.
Poziom C – 2 semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych.