Slider
NAZWA KIERUNKU: 

Wychowanie fizyczne

POZIOM KSZTAŁCENIA:

Studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

6 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

Licencjat

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarne i niestacjonarne

OPIS STUDIÓW:

Studia na kierunku Wychowanie fizyczne to oferta skierowana do osób, które pasjonują się sportem, preferują zdrowy styl życia, które w pracy zawodowej cenią sobie kontakt z drugim człowiekiem i poszukują kreatywnych rozwiązań. To oferta dla przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów oraz animatorów imprez sportowych i rekreacyjnych. Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej i zdrowiu, nauk społecznych, przyrodniczych, prawa oświatowego oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej. Uczestnicy studiów nabywają umiejętność samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu oraz promowania zdrowego stylu życia.

ATUTY KIERUNKU:

Praktyczny profil kształcenia na kierunku Wychowanie fizyczne, oparty na współpracy z lokalnymi instytucjami i przedsiębiorstwami, pozwala studentom zdobywać kompetencje dzięki, którym będą przygotowani do podjęcia pracy w obszarze związanym z kulturą fizyczną. Studenci w trakcie studiów mogą uzyskać tytuł  instruktora określonej dyscypliny sportu, jak również, w zależności od wybranej specjalności inne uprawnienia, które mogą być przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

SPECJALNOŚCI REALIZOWANE NA KIERUNKU:
  • Trener osobisty
  • Odnowa biologiczna z gimnastyka korekcyjną
  • Instruktorsko sportowa
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwent kierunku Wychowanie fizyczne może po ukończeniu studiów II stopnia pracować jako nauczyciel wychowania fizycznego. Dodatkowe kompetencje wynikające z wybranej przez niego ścieżki rozwoju umożliwiają mu podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienie w systemie pozaoświatowym, jako instruktor w klubie sportowym, sanatorium, ośrodkach odnowy biologicznej, spa, klubach fitness. Absolwent może świadczyć usługi dla osób prywatnych w zakresie opracowania indywidualnego planu treningowo-zdrowotnego dostosowanego do możliwości i potrzeb klienta lub może nauczać wybranej dyscypliny zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami.

ZASADY REKRUTACJI:

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem egzaminu pisemnego z języka polskiego i oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą kandydaci z klasą mistrzowską, I i II klasą sportową.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą kandydaci z klasą mistrzowską, I i II klasą sportową.