Slider
NAZWA KIERUNKU: 

Zielarstwo

POZIOM KSZTAŁCENIA:

Studia inżynierskie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

7 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

Inżynier

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarne i niestacjonarne

OPIS STUDIÓW:

Studia dają przygotowanie merytoryczne i praktyczne w zakresie uprawy roślin zielarskich na plantacji, również na małej powierzchni, konserwacji i przechowalnictwa roślin zielarskich, obróbki i przetwórstwa surowców zielarskich, oceny jakości surowców i produktów zielarskich, organizacji i zarządzania gospodarstwem, wykorzystania roślin zielarskich w dietetyce, kosmetologii i fitoterapii. Zapoznają z elementami uprawy ekologicznej ziół.

ATUTY KIERUNKU:

Przygotowanie do prowadzenia plantacji ziół oraz ogrodów zielarskich. Znakomicie wyposażone laboratoria analityczne dają dobre przygotowanie do oceny jakości surowców i preparatów ziołowych. Kierunek odpowiada na aktualne potrzeby społeczne: życia bliżej natury, w otoczeniu roślin.

SPECJALNOŚCI REALIZOWANE NA KIERUNKU:
  • Produkcja surowców zielarskich
  • Rośliny zielarskie w produkcji żywności, suplementów diety, leków roślinnych i kosmetyków
  • Przetwórstwo zielarskie
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwent znajdzie zatrudnienie w firmach prowadzących uprawy ziół i przetwarzanie surowców zielarskich, produkujących leki roślinne, żywność z ziołami, suplementy diety i kosmetyki, a także prowadzenie własnej działalności w tym zakresie.

ZASADY REKRUTACJI:

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo biologii albo chemii albo wiedzy o społeczeństwie.
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady biologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, wiedzy o żywieniu i żywności.