Slider
NAZWA KIERUNKU: 

Towaroznawstwo

POZIOM KSZTAŁCENIA:

Studia inżynierskie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

7 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

Inżynier

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarne i niestacjonarne

OPIS STUDIÓW:

Towaroznawstwo to kierunek inżynierski o charakterze interdyscyplinarnym łączący wiedzę ekonomiczną, techniczną i przyrodniczą. Ta wieloaspektowość stwarza szerokie możliwości kompleksowego kształcenia przyszłych inżynierów z zakresu: kontroli jakości w gospodarce przemysłowej i żywnościowej, kształtowaniu jakości towarów, projektowania wyrobów, zarządzania jakością i procesami technologicznymi, marketingu produktów oraz logistyki towarów.

ATUTY KIERUNKU:

Towaroznawstwo, dzięki swojej różnorodności, to kierunek zarówno dla humanistów, jak też osób posiadających umysły ścisłe. Daje możliwości znalezienia dobrze płatnej pracy w dużych i małych firmach. Przygotowują specjalistów zarządzania jakością, przyszłych menedżerów, logistyków.

SPECJALNOŚCI REALIZOWANE NA KIERUNKU:
  • Inżynier jakości
  • Menedżer produktu
  • Logistyka towarów
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwenci kierunku Towaroznawstwo są przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz spożywczych (żywnościowych) jednostkach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością. Ponadto w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów, w jednostkach kontrolno-pomiarowych, organach nadzoru urzędowego, ośrodkach badawczo rozwojowych oraz jednostkach doradczych, konsultingowych i projektowych. Są również przygotowani do prowadzenia własnej firmy.

ZASADY REKRUTACJI:

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo chemii albo fizyki albo biologii.
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy o żywieniu i żywności, biologicznej, wiedzy ekonomicznej.