Slider
NAZWA KIERUNKU: 

Turystyka i rekreacja

POZIOM KSZTAŁCENIA:

Studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

6 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

licencjat

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarne i niestacjonarne

OPIS STUDIÓW:

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja łączą wykształcenie akademickie z kształceniem praktycznym, opartym na współpracy z lokalną branżą turystyczną. Pozwalają wyposażyć absolwentów w kompetencje umożliwiające wykonywanie zawodu managera w instytucjach turystycznych i rekreacyjnych, zarządzania hotelami, prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, a także podjęcia pracy animatora turystyki w uzdrowiskach, przewodnika terenowego lub pilota wycieczek zagranicznych.

ATUTY KIERUNKU:

Kierunek doskonale wpisuje się w oczekiwania rynku pracy i rosnącego sektora usług turystycznych. Wg Strategii rozwoju Polski południowo-wschodniej, „turystyka wypoczynkowa, krajoznawcza oraz uzdrowiskowa będą w najbliższym czasie stanowić jedno z podstawowych źródeł dochodu mieszkańców regionu”.

SPECJALNOŚCI REALIZOWANE NA KIERUNKU:
  • Manager w turystyce i rekreacji
  • Turystyka uzdrowiskowa, Wellness i SPA
  • Zarządzanie w nowoczesnym hotelarstwie
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwenci kierunku będą posiadać przygotowanie  do pracy w biurach podróży, w przedsiębiorstwach i organizacjach turystycznych, hotelach, ośrodkach sportu i rekreacji, obiektach uzdrowiskowych, w informacji i promocji turystycznej, w tym także bezpośredniej obsłudze ruchu turystycznego (pilotaż wycieczek i przewodnictwo turystyczne).

ZASADY REKRUTACJI:

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem egzaminu pisemnego z języka polskiego.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego.