Slider
NAZWA KIERUNKU: 

Automatyka i robotyka

POZIOM KSZTAŁCENIA:

Studia inżynierskie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

7 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

Inżynier

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarne i niestacjonarne

OPIS STUDIÓW:

Studia na kierunku Automatyka i robotyka stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie przemysłu na specjalistów, potrafiących sprostać wyzwaniom inżynierskim na styku wielu dziedzin technicznych, łączących wiedzę i umiejętności tworzenia oprogramowania i budowania urządzeń technicznych. Celem studiów jest przygotowanie inżyniera automatyka, potrafiącego czynnie uczestniczyć w projektach budowy układów sterowania i regulacji oraz modelowania procesów technicznych. W ramach studiów zaplanowano szereg zajęć z zastosowaniem sterowników w automatyzacji procesów. Studenci mogą także rozwijać swoje pasje w zakresie robotyki, a także uczestniczyć w pracach nad rozwojem robotów mobilnych. Wiedza i doświadczenie praktyczne nauczycieli akademickich oraz możliwość korzystania z zasobów laboratoryjnych Uczelni, pozwoli na praktyczne poznanie zagadnień przygotowując do pracy w przemyśle.

ATUTY KIERUNKU:

Nowoczesne laboratoria, otwarta kadra naukowo-dydaktyczna, możliwość współudziału w innowacyjnych projektach badawczo-rozwojowych, pozwalają na dostęp do nowych technologii. Kameralny charakter Uczelni sprzyja rozwojowi kompetencji związanych z pracami zespołowymi. Studia na Automatyce i robotyce to także możliwości udziału w międzynarodowych programach wymian studenckich.  

SPECJALNOŚCI REALIZOWANE NA KIERUNKU:
  • Automatyka przemysłowa
  • Komputerowe systemy w automatyce i robotyce
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Połączenie interdyscyplinarnej wiedzy, przekazywanej w ramach kierunku Automatyka i robotyka, pozwoli absolwentom na zdobycie kompetencji w zakresie  mechaniki, elektroniki, informatyki i elektrotechniki. Są to dyscypliny szeroko poszukiwane, szczególnie w nowoczesnych przedsiębiorstwach, wymagających inżynierów o szerokich horyzontach wiedzy, wykorzystujących ją do rozwoju i optymalizacji pracy. Inżynierowie będący częścią zespołów zajmujących się projektowaniem, konstruowaniem, sterowaniem automatyzowanych linii produkcyjnych, będą posiadać wiedzę zarówno w zakresie budowy i rozwiązań technologicznych, jak również sposobów sterowania.

ZASADY REKRUTACJI:

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo fizyki albo informatyki.
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, fizycznej, informatycznej, wiedzy technicznej.

CZY WIESZ, ŻE…

Praktyczny profil studiów, uwzględniający możliwość  zdobywaniem doświadczenia zawodowego w trakcie praktyk studenckich, pozwala na dobre przygotowanie absolwenta do pracy zawodowej. Wykorzystanie synergii dziedzin takich jak informatyka, elektronikach, automatyka, robotyka oraz mechanika, pomagają w osiągnięciu sukcesów w wyzwaniach, jakie przed przyszłymi inżynierami stawia technologia Przemysłu 4.0.