Pracownicy

Kierownik Zakładu Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności

Dr inż. Barbara Krochmal-Marczak

Pracownicy Zakładu:

dr hab. inż. Barbara Krzysztofik prof.KPU

dr hab. Bogusław Ślusarczyk prof.KPU

dr hab. inż. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka prof.KPU

dr inż. Barbara Krochmal-Marczak

dr inż. Marta Pisarek

dr inż. Magdalena Dykiel

dr inż. Bernadetta Bienia

mgr inż. Elżbieta Brągiel

 Pozostali nauczyciele prowadzący zajęcia na kierunku:

dr Renata Bal

dr Mikhael Hakim

dr Rafał Sionek

dr inż. Jolanta Baran

dr inż. Damian Dubis

dr inż. Małgorzata Źródło- Loda

dr Anna Słowik

mgr inż. Maria Rysz

mgr Ewa Szybieniecka

mgr Elżbieta Bućko-Płoszczyca

mgr Sylwester Wilczek

mgr Stanisław Kaczor