Pracownicy

Kierownik Zakładu Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności

dr hab. inż. Barbara Krochmal-Marczak prof. PANS

Pracownicy Zakładu:

dr hab. inż. Barbara Krzysztofik prof. PANS

dr hab. Bogusław Ślusarczyk prof. PANS

dr hab. inż. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka prof. PANS

dr hab. inż. Barbara Krochmal-Marczak prof. PANS

dr inż. Marta Pisarek

dr inż. Magdalena Dykiel

dr inż. Bernadetta Bienia

mgr inż. Elżbieta Brągiel

mgr Joanna Półchłopek

 Pozostali nauczyciele prowadzący zajęcia na kierunku:

dr Renata Bal

dr Mikhael Hakim

dr inż. Jolanta Baran

dr inż. Damian Dubis

dr inż. Małgorzata Źródło- Loda

dr Anna Słowik

dr inż. Maria Rysz

mgr Ewa Szybieniecka

mgr Elżbieta Bućko-Płoszczyca

mgr Sylwester Wilczek

mgr Stanisław Kaczor