Harmonogram zajęć

Harmonogram zajęć dla kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności, semestr zimowy 2022/2023

Uwaga Studenci

Proszę na bieżąco sprawdzać harmonogram, gdyż może on ulec zmianie. Ostatnia aktualizacja 2.10.2022r.

Informacja dla studentów I roku:

Szczegóły harmonogramu zostaną wyjaśnione podczas dni adaptacyjnych i spotkania z kierownikiem zakładu i opiekunem roku, w sobotę, 1.10 o godzinie 11.30 – 13.45  – Suchodół, ul. Dmochowskiego 12, Budynek 1A, s. 11