dr inż. Jolanta Baran

Zakład Towaroznawstwa


Wykładowca w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kierunku Towaroznawstwo. Posiada dorobek naukowy w zakresie nauk społecznych, dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Autorka lub współautorka ponad 60 prac (naukowych, przeglądowych rozdziałów w monografii w języku polskim  i angielskim).