dr Renata Bal

Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn


Jej praca doktorska dedykowana problemowi budowy algorytmów oceny stanu zagrożeń akustycznych środowiska pt. „Analiza uwarunkowań estymacyjnych długookresowych (średnio – rocznych ) wskaźników hałasu” (bazowych dla budowy programów ochrony akustycznej środowiska). W pracy wskazała nową drogę opracowania wyników środowiskowych pomiarów akustycznych dla służb Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, wolną od krępujących obecne metodyki kontrolnych założeń. Jest znana w środowisku akustyków zajmujących się ochroną środowiska, poprzez liczne wystąpienia na krajowych, a także międzynarodowych konferencjach naukowo-technicznych. Prace naukowe dotyczą badań i pomiarów wibroakustycznych w środowisku, zarówno okresowych, jak i budowy i eksploatacji systemów ciągłego monitoringu hałasu.