dr inż. Bernadetta Bienia

Zakład Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności


Zajmuje się zróżnicowaną problematyką badawczą, m.in. wpływem czynników agrotechnicznych na plonowanie i jakość roślin uprawnych,  jakością surowców i produktów roślinnych, żywnością tradycyjną i regionalną oraz zagadnieniami dotyczącymi rozwoju zrównoważonego.