Praktyki zawodowe

Regulamin praktyk studenckich w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie

Rok I, II, III, IV

Dokumenty: załączniki