Aktualności


W dniu 16 grudnia 2020 r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyła się online Konferencja Upowszechnieniowo-Wdrożeniową Nauka–Praktyce: program wieloletni „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”– podsumowanie realizacji zadań w latach 2015–2020, transmitowana na serwisie YouTube. W konferencji uczestniczyli również studenci II roku PiBŻ w ramach modułu Hodowla i nasiennictwo, którzy szczególnie byli zainteresowani obszarem tematycznym − Postęp biologiczny. Jak czytamy na stronie Instytutu Ogrodnictwa w konferencji aktywny udział wzięło 160 osób, a liczba ta stale rośnie ponieważ wciąż istnieje możliwość zapoznania się z zarejestrowaną treścią na portalu YouTube. (https://www.youtube.com/watch?v=NtKO4EFjKrc).