dr Anna Słowik

Zakład Zarządzania


Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki: praw własności intelektualnej, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa medycznego, negocjacji, marketingu, budowania wizerunku przedsiębiorstwa. Jest adwokatem. Zajmuje się również zarządzaniem i promocją placówek medycznych. Pasjonuje się fotografią, sportem oraz dobrą literaturą. Pełni funkcję wykładowcy w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Prowadzi zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa finansowego, prawa żywnościowego, prawa administracyjnego, prawa budowlanego.