dr hab. Barbara Krzysztofik, prof. PANS

Zakład Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności


Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki: agrotechniki uprawy ziemniaka, przechowalnictwa i suszarnictwa surowców żywnościowych, systemów bezpieczeństwa żywności; jakości surowców i produktów żywnościowych. Zdobyte doświadczenie dydaktyczne uzupełnione dokształcaniem się w ramach studiów podyplomowych i zdobytych certyfikatów pozwoliło na opracowanie i przygotowanie programów uczenia się i treści kształcenia w ramach wielu przedmiotów. Jest autorem i współautorem 11 monografii i ponad 150 publikacji naukowych, organizatorem konferencji naukowych i okolicznościowych. Pełniła szereg funkcji w UR, LOP. W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie prowadzi zajęcia z zakresu: Metod utrwalania i przechowywania żywności, Elementów prawa żywnościowego, Polityki bezpieczeństwa żywności, Normalizacji i certyfikacja żywności, Przetwórstwa żywności, Seminarium dyplomowego.