dr inż. Marta Pisarek

Zakład Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności


Zainteresowanie naukowe koncentruje się na zagadnieniach związanych z wielofunkcyjnością obszarów wiejskich (rolnictwo ekologiczne, agroturystyka), roli tych terenów w podtrzymywaniu bioróżnorodności środowiska rolniczego i naturalnego, jak również możliwości wykorzystywania otwartych terenów zieleni w terapiach wspomagających standardowe działanie lecznicze osób z różnymi dysfunkcjami.