dr inż. Magdalena Dykiel

Zakład Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności


W publikacjach i zajęciach dydaktycznych, w szerokim zakresie, zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z produkcją żywności, funkcjonowaniem systemów kontroli jakości oraz zagadnieniami dotyczącymi rozwoju zrównoważonego. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.