Pracownicy Zakładu:

dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. KPU – Kierownik Zakładu

dr Łukasz Szmyd

dr Rafał Kapica 

dr Jacek Kraś

dr Wojciech Krukar

mgr Danuta Kamińska

Pracownicy wspierający proces dydaktyczny:

prof. dr hab. Stanisław Zaborniak

dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU

dr hab. Kazimierz Sikora, prof. KPU

dr Gabriel Szajna

dr Łukasz Wojtyczek

dr inż. Małgorzata Górka

dr inż. Piotr Lenik

dr inż. Liliana Mierzwińska

dr Anna Pietrasz

mgr Katarzyna Kotowska

mgr Anna Świst

mgr Marzena Szepieniec

mgr Magdalena Kundys