dr Jacek Kraś, MBA

Zakład Turystyki i Rekreacji


Zainteresowania naukowo-badawcze usytuowane są w obrębie oświaty, turystyki oraz administracji państwowej i samorządowej. Koncentrują się na aspektach społeczno-prawnych związanych z Reformą Administracji Publicznej również w zakresie oświaty, polityką państwa w zakresie oświaty i turystyki, bezpieczeństwem na obszarach przygranicznych. Pracownik o kilkunastoletnim doświadczeniu dydaktycznym w pracy na uczelni wyższej, koordynator i osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne z przedmiotów takich jak między innymi: Prawo oświatowe, Organizacja i prawo w oświacie, Ochrona własności intelektualnej, Wstęp do prawa UE, Prawo w turystyce i rekreacji. Prowadził zajęcia z zakresu prawa oświatowego na studiach podyplomowych organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie.