Wiadomości turystyczne

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie wśród najlepszych uczelni w kraju kształcących na kierunkach turystycznych w roku 2021!

Po raz kolejny redakcja renomowanego branżowego czasopisma: „Wiadomości Turystyczne” przygotowała Ranking Szkół Wyższych kształcących na kierunkach turystycznych w roku 2021. Jego celem, było wyłonienie najlepszych uczelni przygotowujących absolwentów do pracy w branży turystycznej.

Szósty raz z rzędu kierunek Turystyka i rekreacja, prowadzony od 20 lat w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie – obecnie Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie – znalazł się wśród najlepszych uczelni w kraju, kształcących kadry dla potrzeb turystyki.

Z łączną liczbą 126 punktów rankingowych zostaliśmy sklasyfikowani w grupie 12 najlepszych polskich uczelni kształcących na profilu praktycznym. Uzyskana liczba punktów sytuuje nas na 2 miejscu w Polsce wśród uczelni publicznych prowadzących kształcenie o profilu praktycznym, za Państwową Szkołą Wyższą w Białej Podlaskiej (138 pkt.). W tegorocznym Rankingu wysoko oceniono poziom przygotowania zawodowego, potencjał naukowy, ale także warunki studiowania, pod względem których Uczelnia w Krośnie nie ustępuje najlepszym ośrodkom akademickim w kraju. W opublikowanym rankingu wyprzedziliśmy tak znakomite uczelnie publiczne takie jak: Akademia Wychowania Fizycznego Katowicach (108 pkt) czy Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (99 pkt.). Za nami sklasyfikowana została również jedna z najbardziej renomowanych niepublicznych uczelni branżowych – Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku (124 pkt.) czy Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu (121 pkt). Więcej na temat Rankingu pod linkiem: linkiem:

http://czytelnia.eurosys.pl/pub/magazine/40/freeEditons/397/editon/mobile/

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie wciąż wśród najlepszych uczelni kształcących na kierunkach turystycznych

Po raz kolejny redakcja renomowanego branżowego czasopisma: „Wiadomości Turystyczne” przygotowała ranking szkół wyższych kształcących na kierunkach turystycznych w roku 2020. Jego celem, było wyłonienie najlepszych uczelni przygotowujących absolwentów do pracy w turystyce.

Piąty raz z rzędu kierunek Turystyka i rekreacja, prowadzony od 19 lat w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie – obecnie Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie – znalazł się wśród najlepszych uczelni w kraju, kształcących kadry dla potrzeb turystyki.

Z łączną liczbą 150 punktów rankingowych zostaliśmy sklasyfikowani w grupie 13 najlepszych polskich uczelni kształcących na profilu praktycznym, zdobywając (podobnie jak w latach poprzednich) największą ilość punktów ze wszystkich PWSZ-tów. Uzyskana liczba punktów sytuuje nas na 2 miejscu w Polsce wśród uczelni publicznych prowadzących kształcenie o profilu praktycznym (tuż za Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach). W opublikowanym rankingu wyprzedziliśmy tak znakomite uczelnie publiczne jak: Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie (145 pkt), Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (145 pkt), czy Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (133 pkt). Za nami sklasyfikowana została również jedna z najbardziej renomowanych niepublicznych uczelni branżowych – Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku (145 pkt).

Dlaczego warto studiować kierunek Turystyka i rekreacja w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

Proponowane w ramach kierunku profile studiów, w  takim zakresie jak: Manager w Turystyce i Rekreacji, czy Turystyka uzdrowiskowa, Wellness i SPA, dobrze wpisują się w oczekiwania lokalnego rynku pracy. Od ubiegłego roku akademickiego uruchomiliśmy w ramach prowadzonego kierunku także możliwość studiów w zakresie Zarządzania w nowoczesnym hotelarstwie.

Jesteśmy głęboko przekonani, iż mimo przejściowych kłopotów związanych obecnie z pandemią,systematycznie rosnący sektor usług turystycznych potrzebuje – i będzie w przyszłości potrzebował – specjalistów w zakresie turystyki i rekreacji. Treści i programy kształcenia realizowane w ramach kierunku doskonale korespondują ze Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, wg której „turystyka wypoczynkowa, krajoznawcza oraz uzdrowiskowa będą w najbliższym czasie stanowić jedno z podstawowych źródeł dochodu mieszkańców regionu oraz przychodów województwa uzyskiwanych z ruchu turystycznego”.

Krosno i jego okolice, jest coraz bardziej liczącym się ośrodkiem recepcji ruchu turystycznego w tej części kraju, stanowiąc turystyczne przedpole dla atrakcyjnych turystycznie obszarów Beskidu Niskiego i Bieszczadów, w tym także dwóch Parków Narodowych (Magurskiego i Bieszczadzkiego). W południowej części województwa podkarpackiego, w której leży Krosno, znajduje się większość atrakcji turystycznych regionu. Stan taki sprzyja systematycznemu rozwojowi bazy turystycznej oraz stwarzał będzie coraz lepsze możliwości zatrudnienia (w tym także samozatrudnienia) w sektorze usług turystycznych.

Zapraszamy gorąco do studiowania Turystyki i Rekreacji w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie!

P. Ł.

Krośnieńska PWSZ wśród najlepszych uczelni w kraju kształcących na kierunkach turystycznych!

 Po raz kolejny redakcja renomowanego branżowego czasopisma: „Wiadomości Turystyczne” przygotowała ranking szkół wyższych kształcących na kierunkach turystycznych w roku 2019. Jego celem, było wyłonienie najlepszych uczelni przygotowujących do pracy w turystyce.

Piąty raz z rzędu kierunek Turystyka i rekreacja, prowadzony od 18 lat w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, znalazł się wśród najlepszych uczelni w kraju, kształcących kadry dla potrzeb turystyki.

Zajęliśmy wysokie 6 miejsce, wśród wszystkich polskich uczelni kształcących na profilu praktycznym, jednocześnie najwyższe miejsce w wśród wszystkich PWSZ-tów i po raz pierwszy 1 miejsce w Polsce wśród uczelni publicznych prowadzących kształcenie o profilu praktycznym. W opublikowanym właśnie rankingu wyprzedziliśmy tak znakomite uczelnie jak: Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, czy Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Za nami sklasyfikowane zostały również renomowane niepubliczne uczelnie branżowe: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomi w Poznaniu, czy Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

Więcej pod linkiem: http://czytelnia.eurosys.pl/pub/magazine/27/freeEditons/245/editon/#/10

Dlaczego warto studiować kierunek Turystyka i rekreacja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Proponowane w ramach kierunku specjalności studiów: Manager w Turystyce i Rekreacji, Turystyka aktywna z agroturystyką, Turystyka uzdrowiskowa, Wellness i SPA, dobrze wpisują się w oczekiwania lokalnego rynku pracy. Od nowego roku akademickiego ruszamy w Uczelni z nową specjalnością turystyczną: Zarządzanie nowoczesnym hotelarstwem. Systematycznie rosnący w kraju sektor usług turystycznych potrzebuje – i będzie w przyszłości potrzebował – specjalistów w zakresie turystyki i rekreacji. Treści programów nauczania i specjalności prowadzonych w ramach kierunku doskonale korespondują ze Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, wg której „turystyka wypoczynkowa, krajoznawcza oraz uzdrowiskowa będą w najbliższym czasie stanowić jedno z podstawowych źródeł dochodu mieszkańców regionu oraz przychodów województwa uzyskiwanych z ruchu turystycznego”.

Krosno i jego okolice, jest coraz bardziej liczącym się ośrodkiem recepcji ruchu turystycznego w tej części kraju, stanowiąc turystyczne przedpole dla atrakcyjnych turystycznie obszarów Beskidu Niskiego i Bieszczadów, w tym dwóch Parków Narodowych (Magurskiego i Bieszczadzkiego). W południowej części województwa podkarpackiego, w której leży Krosno, znajduje się większość atrakcji turystycznych regionu. Stan taki sprzyja systematycznemu rozwojowi bazy turystycznej oraz stwarza coraz lepsze możliwości zatrudnienia (w tym także samozatrudnienia) w sektorze usług turystycznych.

Zapraszamy gorąco do studiowania Turystyki i Rekreacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie!

P.Ł.

 

Krośnieńska PWSZ po raz kolejny wśród najlepszych uczelni w kraju kształcących na kierunkach turystycznych

 Prestiżowe czasopismo branży turystycznej „Wiadmości Turystyczne” po raz kolejny opublikowało Ranking najlepszych Szkół Wyższych kształcących na kierunkach związanych z turystyką. Pośród uczelni wyższych ksztąłcących na profilu praktycznym na bardzo wysokim 5. miejscu  znalazł się kierunek Turystyka i rekreacja prowadzony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Turystyka na PWSZ w Krośnie uzyskała w Rankingu 165 pkt, ustępując zaledwie o 12 pkt zwycięzcy kategorii Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Godnym podkreślenia jest fakt, iż krośnieńska uczelnia znalazła się w Rankingu (już po raz czwarty) na najwyższej pozycji 

Krosno znów wśród najlepszych uczelni w kraju kształcących na kierunkach turystycznych

 Krośnieńska PWSZ wśród najlepszych uczelni w kraju kształcących na kierunkach turystycznych!

Po raz kolejny redakcja renomowanego czasopisma „Wiadomości Turystyczne” przygotowała ranking szkół wyższych kształcących na kierunkach turystycznych. Jego celem, było wyłonienie najlepszych uczelni przygotowujących do pracy w turystyce.

Czwarty raz z rzędu kierunek Turystyka i rekreacja, prowadzony od 16 lat w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, znalazł się wśród najlepszych uczelni w kraju o profilu praktycznym, kształcących kadry dla potrzeb turystyki.

Zajęliśmy wysokie 8 miejsce, wśród wszystkich polskich uczelni kształcących na profilu praktycznym, tym samym najwyższe miejsce w Polsce wśród wszystkich PWSZ-tów i drugie miejsce w Polsce wśród uczelni publicznych po Uniwersytetcie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

http://www.wiadomosciturystyczne.pl/aktualnosci/1575,,,,awf_ponownie_w_czolowce__ranking_szkol_wyzszych.html

Turystyka w Krośnie wśród najlepszych Uczelni w kraju

W tegorocznym Rankingu Uczelni kształcących na kierunkach turystycznych, przygotowanym przez prestiżowe czasopismo „Wiadomości Turystyczne”, wśród szkół wyższych kształcących na profilu praktycznym, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie zajęła wysokie 10 miejsce, uzyskując imponującą liczbę122 punktów. 

Wprawdzie nie udało nam się poprawić ubiegłorocznej lokaty (w tym samym rankingu, w roku 2013, PWSZ w Krośnie zajęła znakomite drugie miejsce, ustępując jedynie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie), jednak w tegorocznym Rankingu udało nam się zgromadzić znacznie wyższą liczbę punktów (w roku ubiegłym było ich 97, obecnie nasz potencjał został wyceniony na 122 punkty).

Zobacz załącznik graficzny, w którym lista najwyżej sklasyfikowanych uczelni oraz zasady punktacji i szczegółowe kryteria rankingu.

 
Kierunek Turystyka i Rekreacja na drugim miejscu w Polsce w Rankingu „Wiadomości turystycznych”
 
Uprzejmie informuję, że kierunek Turystyka i Rekreacja prowadzony w ramach studiów pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie zajął drugie miejsce w kategorii – SZKOŁA PUBLICZNA – PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE.
Prowadzony przez kilka ostatnich lat Ranking jest odzwierciedleniem jakości kształcenia prowadzonego w ramach kierunków turystycznych szkół wyższych w Polsce. Wyróżnienie jest tym bardziej cenne, że dokonane zostało głosami członków Kapituły Rankingu złożonej z wybitnych przedstawicieli środowiska akademickiego.
 
 
Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej
Dr Łukasz Szmyd