Egzamin dyplomowy

Seminarium licencjackie w roku akademickim 2022/23

Uprzejmie informujemy,

iż w roku akademickim 2022/2023 studenci III roku Turystyki i Rekreacji będą mieli możliwość wyboru tylko jednej grupy seminaryjnej.

Seminarium licencjackie dla studentów III roku poprowadzi:

dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. KPU

piotr.lopatkiewicz@kpu.krosno.pl

Problematyka grupy seminaryjnej

Problematyka wiodąca:

 • zabytki sztuki i kultury materialnej jako walory krajoznawcze regionów turystycznych Polski i Europy
 • zagospodarowanie zabytków architektury na potrzeby turystyki
 • zabytki na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO w Polsce i na świecie jako kluczowe elementy produktu turystycznego regionów
 • zabytki architektury drewnianej jako turystyczna atrakcja obszarów południowej Polski
 • zabytki architektury rezydencjonalnej (zamki, pałace, dwory) i ich funkcje turystyczne
 • zabytki kultury ludowej, rezerwaty i skanseny etnograficzne, stanowiska archeologiczne jako walory krajoznawcze regionów turystycznych
 • muzea i ich oferty wspomagające kreowanie i rozwój lokalnego produktu turystycznego

Problematyka dodatkowa:

 • turystyka w obszarach górskich
 • badanie potencjału turystycznego regionu (diagnoza stanu i perspektywy rozwoju)
 • badanie poziomu i jakości usług turystycznych oraz hotelarskich, w tym również poziomu usług Wellness & SPA
 • badanie poziomu zagospodarowania turystycznego miejscowości (w tym miejscowości uzdrowiskowych) oraz regionów
 • badanie motywów podejmowania aktywności turystycznej