Praktyki zawodowe

Pliki do pobrania:

Uczelniany Regulamin Praktyk Zawodowych

https://kpu.krosno.pl/bk/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/Zalacznik-do-zarzadzenia-30_22-z-podpisem.pdf

Kierunkowy Regulamin Praktyk Zawodowych:

Programy praktyk zawodowych:

Druki na praktyki – do pobrania