Praktyki zawodowe

Pliki do pobrania:

Kierunkowy Regulamin Praktyk Zawodowych:

Karty przedmiotu dla praktyk zawodowych:

Programy praktyk zawodowych: