dr Łukasz Wojtyczek

Zakład Wychowania Fizycznego


Magister rehabilitacji ruchowej, dr nauk kultury fizycznej, specjalista fizjoterapii. Główne zainteresowanie i działalność: anatomia i fizjologia układu ruchu, aktywność fizyczna, zaburzenia czynnościowe w układzie ruchu, czynna praktyka fizjoterapeutyczna, fizjoprofilaktykaTelefon: 13 43 755 60
E-mail: lukasz.wojtyczek@pans.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur pracownika