mgr Danuta Kamińska

Zakład Turystki i Rekreacji


Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, animatorka kultury. Nauczyciel – praktyk z zakresu tańca, pedagogiki zabawy, animacji czasu wolnego. Założycielka i choreograf Zespołu Pieśni i Tańca w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.