Zasoby cyfrowe

 • IBUK Libra
  Informujemy, że Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie kontynuuje  dostęp do publikacji czytelni on-line IBUK Libra. Treść publikacji  można bezpłatnie przeglądać na każdym komputerze działającym w sieci uczelnianej.IBUK  Libra,  to  pierwsza  w  Polsce  czytelnia  on-line  podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim, opublikowanych przez czołowych polskich  wydawców  (PWN, PZWL, WNT). IBUK LIBRA daje wiele możliwości: pozwala tworzyć własną e-półkę z książkami, wyszukiwać w książce słowa i frazy, umożliwia zaznaczanie tekstu, dodawanie zakładek, […]
  Read More
 • POLSKA BIBLIOGRAFIA LEKARSKA
  Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z pełnej wersji Polskiej Bibliografii Lekarskiej. Polska Bibliografia Lekarska tworzona jest w Dziale Bibliografii Medycznych Głównej Biblioteki Lekarskiej. Rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL. Prowadzona jest w sposób automatyczny […]
  Read More
 • SPRINGER
  Licencja Springer obejmuje 2008 czasopism bieżących oraz 425 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi elektronicznie rocznikami archiwalnymi (dla ok. 1290 tytułów dostępne są głebokie archiwa do 1 wolumenu włącznie), patrz katalog czasopism na rok 2016. Dostępnych jest również w wersji testowej 107 nowych tytułów i 579 czasopism Open Access. Archiwa czasopism sprzed 1997 roku dostępne są na razie tylko na serwerze SpringerLink, ale będą archiwizowane na serwerze krajowym. Licencja krajowa Springer nie obejmuje czasopism […]
  Read More
 • EBSCO
  WEJŚCIE DO BAZ EBSCO Pakiet podstawowy EBSCO oferowany w ramach licencji krajowej. EBSCO Publishing oferuje w ramach licencji krajowej wszystkim instytucjom akademickim i naukowym w Polsce dostęp online do pakietu podstawowego następujących baz danych w języku angielskim. Bazy są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne. Materiały szkoleniowe w j. polskim  Materiały szkoleniowe w j. angielskim Bazy pełnotekstowe: Academic Search Ultimate to […]
  Read More
 • ELSEVIER
  Licencja obejmuje wszystkie czasopisma z aktualizowanej corocznie listy Freedom Collection obejmującej 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa ponad 420 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą. Ponadto, w ramach polskiej licencji akademickiej zostaje utrzymany dostęp do czterech czasopism, które zostały usunięte z listy Freedom Collection w roku 2013 (The Lancet, The Lancet Infectious Diseases, The Lancet Neurology oraz The Lancet Oncology, patrz informacja wydawcy). Licencja nie obejmuje innych czasopism, które znajdują się w […]
  Read More
 • WILEY ONLINE LIBRARY
  Licencja obejmuje 1405 czasopism z kolekcji “Full Collection 2016” z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. W ramach licencji krajowej nie są dostępne czasopisma spoza kolekcji Full (ok. 170 czasopism udostępnianych na platformie Wiley na rzecz różnych towarzystw naukowych, patrz dodatkowy arkusz “Titles out of collection” dołączony do katalogu Full Collection 2016). Instytucje korzystające z licencji krajowej Wiley mogą dodatkowo kupować wersje drukowane dowolnych czasopism z kolekcji Full w cenie […]
  Read More
 • NATURE
  Czasopismo Nature jest udostępniane z serwera wydawcy Nature Publishing Group. Licencja obejmuje dostęp do roczników od 2010, które będą też archiwizowane na serwerze krajowym.
 • SCOPUS – baza bibliograficzna
  Interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje obecnie ok. 23.000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145.000 książek, 562 serii książkowych, ok 8 mln sprawozdań konferencyjnych. Na początku 2017 r. baza zawierała ponad 67 milionów rekordów bibliograficznych, w tym ponad 40 mln rekordów od 1996 roku, a ponadto ok. 28 milionów rekordów patentowych. W bazie indeksowane są także naukowe strony www. Ponad połowa czasopism […]
  Read More
 • Web of Science – baza bibliograficzna
  Kolekcja baz danych produkowanych przez firmę Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters). Licencja krajowa obejmuje następujące bazy i zakresy czasowe: Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945 Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956 Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975 Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990 Book Citation Index (BKCI) od 2010 Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2015 Journal Citation Reports (JCR) od 1997 Essential Science Indicators oraz bazy dodatkowe: […]
  Read More

LEX Akademia

Uprzejmie informujemy, że od października 2023 r. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie posiada dostęp online do bazy LEX Akademia Standard, która umożliwia dostęp do aktualnej informacji prawnej, poszerzonej o serwisy branżowe. Program przeznaczony jest dla studentów, pracowników naukowych oraz administracji. Dostęp do LEX Akademia możliwy jest z komputerów sieci uczelnianej.

LEX Akademia to kompletny i codziennie aktualizowany zbiór prawa, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego, w tym niepublikowane w oficjalnych źródłach akty dotyczące szkolnictwa wyższego i nauki – uchwały, statuty, opinie, zarządzenia czy protokoły kilkudziesięciu instytucji.

LEX Akademia zawiera bazę fachowych artykułów i porad z zakresu: księgowości, kadr, zamówień publicznych, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, budownictwa, prawa europejskiego, prawa oświatowego, gwarantującą dostęp do użytecznych treści dla specjalistów, którzy potrzebują szybkiej, rzetelnej i jasnej informacji.
LEX AKADEMIA- wejście do bazy

BIBLIO – Cyfrowa Biblioteka Internetowa

Od stycznia 2020 r. Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie posiada  dostęp do publikacji z Cyfrowej Biblioteki Internetowej BIBLIO. Cyfrowa biblioteka BIBLIO to platforma zapewniająca pełnotekstowy dostęp online do książek elektronicznych, kursów wideo oraz audiobooków.

Korzystanie z BIBLIO
Wypożyczanie e-książek odbywa się z konta czytelnika, na indywidualną półkę. Automatyczny zwrot publikacji następuje po upływie czasu wypożyczenia. Podczas korzystania z książek jest możliwość zapisywania notatek oraz zaznaczania fragmentów tekstu.

Aby wyszukać książkę, można skorzystać z drzewa kategorii lub wyszukiwarki. Po wyświetleniu listy książek, pojawi się filtr pozwalający na sortowanie wyników oraz przełączenie z „pełnej oferty” na „wykupioną ofertę”, co pozwoli łatwo dotrzeć do książek, do których został wykupiony dostęp.

Jak zarejestrować się w BIBLIO? Szybka instrukcja w 5 krokach ->tutaj

Film instruktażowy dla czytelników BIBLIO Każdy użytkownik w sieci uczelnianej po wejściu na stronę: ebookpoint BIBLIO – Multimedialna biblioteka cyfrowa/, musi utworzyć konto, by móc wypożyczyć książkę. W celu skorzystania z platformy poza siecią uczelnianą należy skontaktować się z Wypożyczalnią i pobrać kod dostępu. Więcej informacji o tym, jak korzystać z platformy znajdą Państwo na stronie BIBLIO.