Informacje o bibliotece

W ramach Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie funkcjonuje Biblioteka Uczelniana. Bibliotekę tworzą trzy agendy mieszczące się w poszczególnych obiektach dydaktycznych szkoły:

  •  Biblioteka Główna (Wypożyczalnia, Czytelnia Główna z Czytelnią Internetową)
  •  Czytelnia Instytutowa w Turaszówce
  •  Czytelnia Instytutowa w Suchodole

Biblioteka udostępnia swoje zbiory przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty). Z wypożyczalni mogą korzystać tylko studenci i pracownicy uczelni, natomiast czytelnie mają charakter otwarty i udostępniają swoje zbiory wszystkim zainteresowanym.

Biblioteka wspomaga proces kształcenia oferując księgozbiór ściśle dostosowany do potrzeb studentów. Obecnie zbiór biblioteczny liczy ponad 83 tys. woluminów i 6 tys. zbiorów specjalnych. Prenumerata obejmuje ponad 130 tytułów gazet i czasopism (także obcojęzycznych).

Od 2006 roku prace związane z opracowaniem i obsługą czytelników odbywały się za pomocą systemu Libra 2000. Od 2021 roku opracowanie i obsługa czytelników prowadzone są za pomocą systemu PROLIB. Udostępniony w Internecie w postaci serwisu WWW katalog umożliwia użytkownikom nieprzerwany, bezpośredni dostęp do zasobów informacyjnych biblioteki z dowolnego komputera podłączonego do sieci.

Biblioteka Główna
Rynek 1 (wejście od ul. Blich)
38-400 Krosno
tel. 13 43 755 46 Wypożyczalnia
tel. 13 43 755 48 Czytelnia Główna
bg@kpu.krosno.pl

Czytelnia Instytutowa w Turaszówce
ul. Wyspiańskiego 20
38-400 Krosno
tel. 13 43 755 66

Czytelnia Instytutowa w Suchodole
ul. Dmochowskiego 12
38-400 Krosno
tel. 13 43 755 88

Pracownicy Biblioteki PANS w Krośnie
mgr Judyta Zajdel – Kierownik Biblioteki
mgr Dorota Kubit – Kustosz
mgr Renata Kucharska – Kustosz
mgr Katarzyna Mercik –  Kustosz
mgr Agnieszka Suska – Kustosz
mgr Jolanta Witkoś – Kustosz
mgr Patrycja Bek – Starszy Bibliotekarz

mgr Agnieszka Krasicka-Zając (1999 -2009)

Godziny otwarcia Biblioteki PANS

Wypożyczalnia

od poniedziałku do piątku 1000 – 1800

sobota 900 – 1300

Czytelnia Główna z Czytelnią Internetową

od poniedziałku do piątku 800 – 1800

Czytelnia Instytutowa w Suchodole

od wtorku do piątku 800 – 1500

sobota 900 – 1300

Czytelnia Instytutowa w Turaszówce

wtorek i czwartek 800 – 1500