Szkolenie biblioteczne

Na początku każdego roku akademickiego Biblioteka Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie prowadzi szkolenia biblioteczne dla studentów pierwszego roku.