Szkolenie biblioteczne

Na początku każdego roku akademickiego Biblioteka Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie prowadzi obowiązkowe szkolenia biblioteczne dla studentów pierwszego roku. Szkolenie przygotowane w formie on-line, dostępne jest na portalu eStudent – Kursy wspólne dla wielu kierunków studiów.