Wypożyczenia międzybiblioteczne

W Bibliotece Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie funkcjonuje Wypożyczalnia Międzybiblioteczna. Korzystać z niej mogą pracownicy oraz studenci Uczelni. Umożliwia sprowadzenie książek, kserokopii artykułów lub skanów z innych bibliotek.
 
Osoba, która chce skorzystać z Wypożyczalni Międzybibliotecznej przed złożeniem zamówienia powinna upewnić się czy poszukiwana pozycja nie znajduje się w zbiorach Biblioteki PANS a także w pozostałych bibliotekach krośnieńskich.
 
W celu ustalenia lokalizacji poszukiwanych materiałów można skorzystać z katalogów on-line innych polskich bibliotek lub katalogów centralnych:
 

  •     NUKAT – Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny www.nukat.edu.pl
  •     KaRo – Katalog Rozproszonych Bibliotek Polskich http://karo.umk.pl/Karo/


W przypadku zamówienia wybranej pozycji należy podać pełne dane bibliograficzne:
 

  •     książka (nazwisko autora, redaktora, tytuł, miejsce i rok wydania, wydawnictwo),
  •     kserokopia (nazwisko autora, redaktora, tytuł artykułu, tytuł i numer czasopisma, rok wydania, numery stron).

Czas realizacji zamówienia: 1-2 tygodni
Materiały sprowadza się na czas określony przez bibliotekę wypożyczającą, a prolongata może być dokonana tylko za zgodą tej biblioteki. Wypożyczone książki udostępnia się wyłącznie na miejscu w Czytelni Głównej.

Szczegóły dotyczące zamawiania książek z innych bibliotek określa
Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

Kontakt:

wmb@kpu.krosno.pl