SPRINGER

Licencja Springer obejmuje 2008 czasopism bieżących oraz 425 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi elektronicznie rocznikami archiwalnymi (dla ok. 1290 tytułów dostępne są głebokie archiwa do 1 wolumenu włącznie), patrz katalog czasopism na rok 2016. Dostępnych jest również w wersji testowej 107 nowych tytułów i 579 czasopism Open Access. Archiwa czasopism sprzed 1997 roku dostępne są na razie tylko na serwerze SpringerLink, ale będą archiwizowane na serwerze krajowym. Licencja krajowa Springer nie obejmuje czasopism nieanglojęzycznych, niektórych czasopism nienależących do Springera, ale dostępnych na serwerze Springer Link w ramach indywidualnych subskrypcji oraz 25 czasopism farmakologicznych ADIS (patrz arkusz “niedostępne” dołączony do katalogu 2016).

W ramach licencji Springer dostępne są także archiwa 26 serii książkowych Springera do 2008 roku, w sumie 10 558 wolumenów (patrz także lista wolumenów w seriach książkowych), a także 16.653 e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004, 2005 i 2009-2011. ICM stara się o finansowanie zakupu e-książek Springera z lat 2006-2008 i 2012, a także zdigitalizowanego archiwum wszystkich książek wydanych przez Springera przed 2004 rokiem (ok. 50 000 tytułów anglojęzycznych). Książki te są już dostępne na zasadzie testowej na platformie SpringerLink dla wszystkich instytucji korzystających z licencji krajowej Springer. Testowy dostęp miał trwać do końca kwietnia 2017, ale na razie nie został zamknięty, ponieważ ICM wystąpił do Springera z prośbą o przedłużenie testu do końca tego roku. ICM w dalszym ciągu będzie starał się uzyskać z MNiSW dofinansowanie zakupu dostępu do tych zasobów w całości lub do ich części.

WEJŚCIE DO BAZY