WILEY ONLINE LIBRARY

Licencja obejmuje 1405 czasopism z kolekcji “Full Collection 2016” z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. W ramach licencji krajowej nie są dostępne czasopisma spoza kolekcji Full (ok. 170 czasopism udostępnianych na platformie Wiley na rzecz różnych towarzystw naukowych, patrz dodatkowy arkusz “Titles out of collection” dołączony do katalogu Full Collection 2016). Instytucje korzystające z licencji krajowej Wiley mogą dodatkowo kupować wersje drukowane dowolnych czasopism z kolekcji Full w cenie DDP (20% ceny katalogowej).

W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015, patrz katalog. Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem “o-book” w odróżnieniu od wersji “e-book” sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów. Książki z licencji krajowej Wiley są dostępne na serwerze wydawcy oraz będą archiwizowane na serwerze krajowym i udostępniane bezterminowo. Niestestety nie spodziewamy się finansowania przez MNiSW dalszych zakupów książek. Oferta krajowego programu publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych Wiley, która także oczekiwała na realizację od 2013 roku, niestety została w 2015 roku negatywnie oceniona przez zespół doradczy MNiSW.

WEJŚCIE DO BAZY