POLSKA BIBLIOGRAFIA LEKARSKA

Biblioteka Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z pełnej wersji Polskiej Bibliografii Lekarskiej. Polska Bibliografia Lekarska tworzona jest w Dziale Bibliografii Medycznych Głównej Biblioteki Lekarskiej. Rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL.

Prowadzona jest w sposób automatyczny od 1979 r. na bieżąco i aktualizowana co 3 miesiące.
Obecnie Polska Bibliografia Lekarska  jest jedną z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce. Zarejestrowane dane pochodzą z ponad 1900 tytułów czasopism polskich i zagranicznych.

Od 1991 roku do bazy wprowadzone są streszczenia dokumentów w języku polskim i angielskim.
Przeszukiwanie bazy może być prowadzone według każdego znaczącego elementu z opisu bibliograficznego i deskryptorowego opisu treści np.: według hasła deskryptorowego, słów z tytułu i abstraktu, według tytułu czasopisma, roku wydania itp.


Dostęp do bazy możliwy tylko z komputerów zarejestrowanych w sieci KPU

WEJŚCIE DO BAZY