IBUK Libra

Informujemy, że Biblioteka Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie kontynuuje  dostęp do publikacji czytelni on-line IBUK Libra. Treść publikacji  można bezpłatnie przeglądać na każdym komputerze działającym w sieci uczelnianej.
IBUK  Libra,  to  pierwsza  w  Polsce  czytelnia  on-line  podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim, opublikowanych przez czołowych polskich  wydawców  (PWN, PZWL, WNT). IBUK LIBRA daje wiele możliwości: pozwala tworzyć własną e-półkę z książkami, wyszukiwać w książce słowa i frazy, umożliwia zaznaczanie tekstu, dodawanie zakładek, robienie notatek bezpośrednio w książce, generuje bibliografię, pozwala korzystać ze słownika i encyklopedii.

Istnieje możliwość czytania książek on-line również z komputerów domowych. W tym celu należy zgłosić się po nowy indywidualny kod dostępu do biblioteki.
W Czytelni Głównej można uzyskać login i hasło okazując ważną legitymację studencką. Ilość indywidualnych loginów ograniczona !

WEJŚCIE DO CZYTELNI