Bez kategorii

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Uwaga Studenci przyjęci na I rok studiów II stopniaw semestrze letnim 2020/2021 Termin wysyłania wniosków pocztą tradycyjną: do 16 marca 2021 roku – (wnioski wysyłamy wyłącznie pocztą tradycyjną na adres: Dział Studiów, Rynek 1, 38-400 Krosno. Z dopiskiem stypendium dla osób niepełnosprawnych) – decyduje data stempla pocztowego. O stypendium dla […]

Czytaj dalej. Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Ograniczenia pracy biura

Drodzy Studenci! Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych od 3 listopada przechodzi na tryb pracy zdalnej. Wszelkie pytania i sprawy prosimy kierować pod numer telefonu:796 626 678 – Patrycja Dudzińskabądź na adres mailowy:niepelnosprawni@kpu.krosno.pl

Nowe laptopy w wypożyczalni sprzętu dla studentów z niepełnosprawnościami

Aby ułatwić niepełnosprawnym studentom KPU w Krośnie pełny udział w procesie kształcenia Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych stale zwiększa swoje zasoby sprzętu elektronicznego. Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez naszych studentów wzbogaciliśmy wypożyczalnie o Laptopy Dell Latitude 3400 14″.  Wszyscy studenci chętni do wypożyczenia ww. sprzętu oraz posiadający orzeczenie o niepełnosprawności proszeni […]

Czytaj dalej. Nowe laptopy w wypożyczalni sprzętu dla studentów z niepełnosprawnościami

Konsultacje psychologiczne

Drodzy studenci! W trosce o Wasze zdrowie i dobre samopoczucie informujemy, że w roku akademickim 2020/2021 w naszej uczelni można skorzystać z konsultacji psychologicznych prowadzonych przez mgr Katarzynę Kotowską. Porady psychologa są BEZPŁATNE! Konsultacje prowadzone są:od poniedziałku do piątku w godz. 18:00 – 20:00mgr Katarzyna Kotowska   tel.: 505-668-159e-mail: katarzyna.kotowska@kpu.krosno.pl

Aktywny samorząd – moduł II – przyjmowanie wniosków do 10 października

Co obejmuje program ,,Aktywny samorząd’’ w module II?Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:– opłata za naukę (czesne),– dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),– dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów […]

Czytaj dalej. Aktywny samorząd – moduł II – przyjmowanie wniosków do 10 października

Składanie wniosków o pomoc dla studentów z niepełnosprawnością

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza do składania wniosków o pomoc dla studentów z niepełnosprawnością w formie transportu, asystenta bądź wypożyczenia sprzętu. Aby otrzymać pomoc należy:– złożyć wypełniony wniosek w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych– posiadać przy sobie aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności– przedstawić legitymacje studencką (studenci II, III, IV roku) Miejsce […]

Czytaj dalej. Składanie wniosków o pomoc dla studentów z niepełnosprawnością

Studiuj bez barier w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie – uczelni przyjaznej studentom z niepełnosprawnościami

Likwidacja barier, pomoc materialna w formie stypendiów, zapewnienie pomocy asystenta, finansowanie transportu, organizacja kursów oraz wyjazdów szkoleniowych – to zaledwie kilka przykładów działań podejmowanych przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie by stała się w pełni uczelnią bez barier, a wszyscy studenci mogli w pełni uczestniczyć w procesie kształcenia.  Karpacka Państwowa […]

Czytaj dalej. Studiuj bez barier w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie – uczelni przyjaznej studentom z niepełnosprawnościami

Aktywny samorząd – moduł I – przyjmowanie wniosków do 31 sierpnia

Jeszcze do 31 sierpnia 2020 roku jest możliwość składania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd – moduł I” finansowanego ze środków PFRON. W programie na rok 2020 w ramach programu, w module I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową), przewidziane są następujące formy wsparcia: Obszar A – likwidacja bariery […]

Czytaj dalej. Aktywny samorząd – moduł I – przyjmowanie wniosków do 31 sierpnia