Stypendia – Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Uwaga Studenci przyjęci na I rok studiów II stopnia
w semestrze letnim 2020/2021

Termin wysyłania wniosków pocztą tradycyjną: do 16 marca 2021 roku (wnioski wysyłamy wyłącznie pocztą tradycyjną na adres: Dział Studiów, Rynek 1, 38-400 Krosno. Z dopiskiem stypendium dla osób niepełnosprawnych) – decyduje data stempla pocztowego.

O stypendium dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się studenci, którzy posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i dołączą do wniosku jego kserokopię (wzór wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych)