Wypożyczalnia sprzętu

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PANS w Krośnie prowadzi Wypożyczalnię urządzeń specjalistycznych dla studentów z niepełnosprawnościami. 

Obecnie studenci bezpłatnie mogą wypożyczyć następujące sprzęty:

  • laptop
  • zestaw FM
  • mikrofon Oticon
  • tablet
  • dyktafon
  • lupę przenośnią I-LOVIEW
  • klawiatury specjalistyczne (m.in. klawiatura dla osób piszących jedną ręką, klawiatura z dużymi klawiszami dla osób słabowidzących, klawiatura z dużymi kontrastowymi literami)

Istnieje również możliwość zakupu innych potrzebnych sprzętów, które umożliwią studentom pełny udział w procesie kształcenia. W tym celu należy kontaktować się bezpośrednio z pracownikiem BON.

W celu wypożyczenia sprzętu należy:

  • zgłosić się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
  • wypełnić oraz złożyć wniosek o wypożyczenie sprzętu
  • przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności

Wniosek o wypożyczenie sprzętu dla osoby niepełnosprawnej w roku akademickim 2022/2023

Wniosek o wypożyczenie sprzętu dla osoby niepełnosprawnej w roku akademickim 2022/2023

Ponadto w Bibliotece Głównej PANS w Krośnie znajduje się  stanowisko zawierające niezbędny sprzęt i oprogramowania dostępne dla studentów niepełnosprawnych.