Dla Kandydata na studia

Informacje dla Kandydatów na studia będących osobami niepełnosprawnymi

Drodzy Kandydaci na studia,
dziękujemy, że chcecie poświęcić chwilkę swojego czasu i zapoznać się ze specjalną ofertą Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie przygotowaną dla osób niepełnosprawnych. Chcielibyśmy zapewnić Państwa, że nasza Uczelnia jest jedną z najlepszych na Podkarpaciu i wciąż staramy się by była również jak najlepiej przystosowana i przyjazna studentom niepełnosprawnym. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami

DOM

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON)

BON jest jednostką, która realizuje szereg zadań związanych ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Mimo, że nasze biuro jest bardzo „młodą” jednostką, to staramy się działać bardzo prężnie i robić jak najwięcej dla naszych studentów tak, by PANS w Krośnie była Uczelnią jak najbardziej dostosowaną do studentów niepełnosprawnych.

Działania wynikające z działalności naszego biura to m.in.:

 • zakup literatury specjalistycznej i naukowej, w postaci audiobooków i książek
 • organizacja szkoleń dla studentów oraz pracowników z zakresu: pierwszej pomocy, asystenta osoby niepełnosprawnej
 • udział w likwidacji barier architektonicznych oraz komunikacyjnych
 • rozwiązywanie indywidualnych problemów studentów niepełnosprawnych
 • zwiększanie dostępności studiów w PANS w Krośnie
 • zapewnianie pomocy poprzez praktyczne wsparcie oraz udzielanie informacji
 • organizacja imprez kulturalnych oaz integracyjno-adaptacyjnych

Rekrutacja na studia krok po kroku

Osoby niepełnosprawne zamierzające podjąć studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie mogą wybrać dowolny kierunek oraz specjalizację zgodny z ich zainteresowaniami. Osoby niepełnosprawne, tak jak wszyscy inni kandydaci, przechodzą postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z warunkami określonymi dla danego kierunku.

Stypendium oraz zakwaterowanie w Domu Studenta

Po zakwalifikowaniu się na studia zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami dotyczącymi stypendiów oraz zakwaterowania w Domu Studenta przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie.

Student PANS w Krośnie, będący osobą niepełnosprawną, może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:

 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • Stypendium socjalne
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • Zapomoga losowa

Szczegóły dotyczące pomocy materialnej  oraz szczegóły dotyczące zakwaterowania w Domu Studenta przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie  

Wszystkich Studentów będących osobami niepełnosprawnymi prosimy o kontakt i zapraszamy do współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON)
Rynek 1 (budynek Rektoratu) w Krośnie, pok. 001
Czynne:
Poniedziałek: 8.00 – 16.00
Wtorek: 8.00 – 16.00
Środa: 8.00 – 16.00
Czwartek: 8.00 – 16.00
Piątek: 8.00 – 16.00
tel. (013) 43-755-12

e-mail: bon@kpu.krosno.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych:
mgr Grzegorz Sobolewski,
e-mail: grzegorzsobolewski@kpu.krosno.pl

Pracownicy BON:
dr Monika Musijowska, e-mail:
monika.musijowska@kpu.krosno.pl
mgr inż. Bartłomiej Bielawa
bartlomiej.bielawa@kpu.krosno.pl

no images were found