Konsultacje psychologiczne

Niepełnosprawni Studenci KPU w Krośnie, a także ich asystenci, mogą skorzystać z konsultacji psychologicznych prowadzonych przez mgr Katarzynę Kotowską:

Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do Pani Kotowskiej w celu umówienia się na spotkanie w dogodnym dla Państwa terminie, na adres e-mail:  katarzyna.kotowska@kpu.krosno.pl

Spotkania z Panią Psycholog, jak i wszystkie działania organizowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, są dla dla naszych studentów bezpłatne. 

Zapraszamy również do korzystania ze wsparcia oferowanego w Centrum Wsparcia BON stworzonego w ramach projektu „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W Centrum Wsparcia BON wszyscy studenci mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego, ekonomicznego, prawnego i edukacyjnego. Centrum Wsparcia znajduje się w budynku Kampusu Humanistycznego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6, pok. nr 10. Szczegółowe harmonogramy można znaleźć pod adresem: https://kpu.krosno.pl/fundusze-europejskie-kursy/projekty-realizowane/uczelnia-bez-barier-w-kierunku-edukacji/uczelnia-bez-barier-harmonogram-wsparcia/