Asystent osoby niepełnosprawnej

Niepełnosprawni studenci KPU w Krośnie mogą skorzystać z pomocy asystenta, który świadczy na rzecz studenta niepełnosprawnego usługi asystenckie.

Usługi asystenckie rozumiane są jako wykonywanie czynności, których student niepełnosprawny nie jest w stanie samodzielnie wykonywać, a które są niezbędne w środowisku akademickim tj.:

 • asystencja  przy sporządzaniu notatek. Asystent sporządza studentowi notatki na zajęciach dydaktycznych. Notatki mogą być sporządzane w formie elektronicznej, kserowane, skanowane itp.
 • asystencja przy przemieszczaniu się na terenie Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
 • asystencja biblioteczna 

Asystent osoby niepełnosprawnej otrzymuje wypłatę w wysokości zgodnej z kwotą zawartą w umowie pomiędzy Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie a asystentem.

Asystent nie świadczy usług w zakresie czynności samoobsługowych i fizjologicznych (korzystanie
z toalety, mycie, karmienie, podawanie leków).

Zakres usług asystencji jest każdorazowo dopasowywany do indywidualnych potrzeb studenta niepełnosprawnego. 

Zasady przyznawania asystenta osoby niepełnosprawnej:

 1. Student niepełnosprawny składa wniosek o przyznanie asystenta do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
 2. Student niepełnosprawny może we wniosku wskazać propozycję osoby asystenta
 3. We wniosku student niepełnosprawny określa swoje potrzeby w tym: liczbę godzin podczas, których potrzebuje świadczenia usług przez asystenta (jednorazowo lub miesięcznie) oraz zakres usług jakie ma świadczyć asystent

Wniosek o przyznanie asystenta osoby niepełnosprawnej na rok akademicki 2022_2023

Wniosek o przyznanie asystenta osoby niepełnosprawnej na rok akademicki 2022_2023

Asystentem studenta niepełnosprawnego może zostać: 

 • student Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
 • inna pełnoletnia osoba, jeśli wykonywanie asystencji wymaga odpowiednich kwalifikacji 

Cechy asystenta osoby niepełnosprawnej:

 • dobry stan zdrowia
 • odpowiednia sprawność fizyczna
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność
 • dyskrecja

Ewidencja asystentury 2022_2023

Ewidencja asystentury 2022_2023

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych KPU w Krośnie

e-mail: bon@kpu.krosno.pl
tel: (013) 43-755-12

godziny otwarcia BON:
poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek 8.00 – 16.00
środa 8.00 – 16.00
czwartek 8.00 – 16.00
piątek 8.00 – 16.00

 

www.kpu.krosno.pl/bon

www.facebook.com/bonkpukrosno