Transport osoby niepełnosprawnej

Niepełnosprawnych studentów mających problemy z samodzielnym poruszaniem oraz posiadających odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności zapraszamy do zgłaszania się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w celu zorganizowania oraz dofinansowania indywidualnych przejazdów na zajęcia dydaktyczne, do biblioteki, na praktyki oraz na pozostałe zajęcia związane z kształceniem w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. 

Osoby chętne do skorzystania z usług transportowych powinny wypełnić wniosek oraz dostarczyć go wraz z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych KPU w Krośnie. 

Wniosek o wypożyczenie sprzętu

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych KPU w Krośnie 

e-mail: bon@kpu.krosno.pl
tel: (013) 43-755-12

godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek 8.00 – 16.00
środa 8.00 – 16.00
czwartek 8.00 – 16.00
piątek 8.00 – 16.00

FB: www.facebook.com/bonkpukrosno
www.kpu.krosno.pl/bon