Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyznanie usług asystenta osoby niepełnosprawnej w roku akademickim 2021/2022

Wniosek o przyznanie usług transportowych dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2021/2022

Wniosek wypożyczenie sprzętu dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2021/2022

Wypełnione wnioski należy składać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych KPU w Krośnie. Do każdego wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia
o niepełnosprawności.