Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Uwaga Studenci! Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2020/2021 należy składać w dniach od 1 do 15 października 2020 roku w godzinach od 8.00 do 12.00

Miejsca składania wniosków:

Rektorat, Rynek 1, pokój nr 4 (parter) – Biuro osób niepełnosprawnych

O stypendium dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się studenci, którzy posiadają ważne orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności i dołączą do wniosku jego kserokopię (wzór wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych) [Wnioski można przesyłać pocztą – decyduje data stempla pocztowego].

Możliwość wydrukowania wniosku w biurze.