Stypendium dla osób niepełnosprawnych

UWAGA STUDENCI

Termin składania wniosków: od 4 do 15 października 2021 roku, w godz. 8-12.
Miejsce składania wniosków: Biuro osób niepełnosprawnych, Krosno, Rektorat, Rynek 1, pokój 01 (parter).
Wnioski można wysyłać pocztą tradycyjną.

O stypendium dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się studenci, którzy posiadają ważne orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności i dołączą do wniosku jego kserokopię.