Wdrożenie autorskich programów kształcenia służących upowszechnianiu wiedzy

Uczelnia opracowała i utworzyła autorskie programów kształcenia z zakresu dziedziny nauk rolniczych. W szerokiej ofercie  studiów podyplomowych znalazły się m.in. Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych,  Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej.

PWSZ Krosno prowadził i kontynuuje także unikalne w skali kraju kursy  dokształcające: Kurs zakładania ogrodu jadalnego z elementami permakultury; Kurs projektowania i pielęgnacji ogrodów; Kurs uprawy i znaczenia gospodarskiego roślin zielarskich; Hortiterapia w pracy z osobami z różnego typu dysfunkcjami, Terapie biologiczne czy Medycyna naturalna.Szczególne miejsce zajął cieszący się niesłabnącym zainteresowaniem kurs Zielarz fitoterapeuta. Nadal skupia on uczestników z Polski i za granicy, którzy doceniają autorytet wykładowców kursu. Uczelnia dzięki przyjętym formułom kursów dokształcających stwarza osobom, które nie mogą uzyskać statusu studenta (lub nie chcą go uzyskiwać) szansę na upowszechnienie wiedzy i realizację pasji na najwyższym krajowym poziomie. Fakt, że kursy dedykowane są osobom bez ograniczeń wiekowych powoduje, że na kursach pojawiają się osoby od lat związane z tematyką kursów, które wcześniej nie mogły swojej wiedzy zweryfikować, na poziomie dostosowanym  przez wykładowców uczelni do specyfiki prowadzonych zajęć.