Projekty badawcze

Wpisanie Uczelni na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewnienia jakości wobec instytucji certyfikujących

Wpisanie Uczelni na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewnienia jakości wobec instytucji certyfikujących

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie we wrześniu 2018 r. uzyskała wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewnienia jakości wobec instytucji certyfikujących, określonych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie kwalifikacji: rolnictwo, rynki rolne, rozwój wsi.   Uczelnia znalazła się w elitarnym, bo obejmującym wyłącznie […]

Czytaj dalej. Wpisanie Uczelni na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewnienia jakości wobec instytucji certyfikujących

Badania w zakresie zagospodarowania odpadów  w regionie

Badania w zakresie zagospodarowania odpadów w regionie

Pracownicy Zakładu Inżynierii Środowiska, przy współpracy z samorządem terytorialnym, podejmują szereg inicjatyw mających na celu rozwiązanie problemu gospodarowania odpadami w regionie. W ramach działań podjętych m.in. przez dr inż. Bernadeta Rajchel i prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowskiego warto wskazać chociażby opracowanie w 2018 r metodologii i przeprowadzenie badań […]

Czytaj dalej. Badania w zakresie zagospodarowania odpadów w regionie

Współorganizacja konferencji naukowych

Współorganizacja konferencji naukowych

Wśród szeregu konferencji naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez PWSZ w Krośnie znalazła się współorganizacja Konferencji Zielarskiej Kobiet w Korycinach. Ta cykliczna inicjatywa skupia znakomitych naukowców z ważnych ośrodków badawczych w kraju takich jak Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (Poznań), Politechnika Warszawska, Polski Komitet Zielarski, Uniwersytet Medyczny […]

Czytaj dalej. Współorganizacja konferencji naukowych

Promocja zdrowia i aktywności wśród różnych grup wiekowych regionu Podkarpacia

Promocja zdrowia i aktywności wśród różnych grup wiekowych regionu Podkarpacia

Jednym z zadań Uczelni, wpisanych w strategię jej rozwoju, jest promowanie aktywności sportowej oraz propagowanie postaw prozdrowotnych wśród społeczności południowej Polski oraz regionu pogranicza. Krośnieńska Uczelnia cyklicznie prowadzi badania dotyczące rozwoju  aktywności sportowej w różnych grupach wiekowych i społecznych, jak również bada wpływ i rolę aktywności fizycznej w życiu człowieka. […]

Czytaj dalej. Promocja zdrowia i aktywności wśród różnych grup wiekowych regionu Podkarpacia

Opracowanie i wdrożenie projektów upowszechniających i popularyzujących wiedzę wśród dzieci i młodzieży Podkarpacia

Opracowanie i wdrożenie projektów upowszechniających i popularyzujących wiedzę wśród dzieci i młodzieży Podkarpacia

Sukcesem zakończyło się opracowanie i wdrożenie  przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie  projektów upowszechniających  wiedzę, dedykowanych dzieciom i młodzieży Podkarpacia. W ramach projektu „Stawiam na naukę. Akademia młodego odkrywcy w PWSZ w Krośnie.” nr POWR.03.01.00-00-U053/17; zrealizowano 14 modułów, wśród których znalazły się treści związane z dziedzinami […]

Czytaj dalej. Opracowanie i wdrożenie projektów upowszechniających i popularyzujących wiedzę wśród dzieci i młodzieży Podkarpacia