Udzielanie wsparcia i promocja indywidualnego rozwoju naukowego studentów i pracowników akademickich

W 2017 roku Uczelnia utworzyła własny fundusz stypendialny im. Stanisława Pigonia. Celem utworzenia tej inicjatywy jest wsparcie indywidualnego rozwoju naukowego studentów i pracowników akademickich.

Z założenia wsparciem finansowym objęto bardzo szeroko rozumiane inicjatywy, w których dostrzeżono potencjał pracowników jednostki. W latach 2017- 2019 przyznano granty w zakresie dyscyplin, w których jednostka posiada status jednostki naukowej. Wsparciem objęto m.in. unikatowe w skali badania obejmujące oznaczenie zawartości polifenoli ogółem oraz właściwości antyoksydacyjnych w ekstraktach alkoholowych uzyskanych z 9 odmian (Okinava, Georgia Jet, Satsumo Imo, Beauguard, Malakai, Purple, White Triumph, Carmen Rubin, Specled Purple) liści i bulw batata (Ipomoea batatas L.) uprawianych w warunkach klimatyczno-glebowych południowo-wschodniej Polski. Były one prowadzone przez dr inż. Barbara Krochmal-Marczak pod nazwą„ Możliwości wykorzystania batatów (Ipomoea Batatas L. [LAM]) w produkcji żywności funkcjonalnej”. Doceniono także projekt „Urządzenie do podczyszczania ścieków bytowych o wysokim stężeniu z terenów o rozproszonej zabudowie” autorstwa dr inż. Bernadeta Rajchel i dr hab. inż. Krzysztofa Chmielowskiego. Obejmował on opracowanie metodologii i urządzenia do podczyszczania ścieków surowych, zapewniającego podniesienie efektywności działania zasadniczych urządzeń (reaktora) do oczyszczania ścieków. Uczelnia wsparła także ciekawy projekt dr inż. Tomasz Pytlowanego zatytułowany „Ocena ryzyka i odporności poawaryjnej (structural robustness) wybranych stropów płytowych sprężonych cięgnem bez przyczepności”. Autor opracował metodologię analizy ryzyka do oceny odporności poawaryjnej płaskich stropów płytowych sprężonych cięgnami bez przyczepności, z wykorzystaniem techniki MES- program ANSYS oraz symulacji Monte Carlo.