„Studia Pigoniana” oraz „Herbalism” – roczniki KPU w Krośnie – na liście punktowanych czasopism MEiN

Z ogromną satysfakcją informujemy, że 1 grudnia 2021 roku dwa roczniki wydawane w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie: Czasopismo „Studia Pigoniana” oraz Czasopismo „Herbalism”, znalazły się na liście punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Na zaktualizowanej Liście MEiN obu czasopismom przyznano 20 pkt. Wskazane punkty naliczone są do wszystkich artykułów zamieszczonych w obu czasopismach począwszy od 2019 roku!

Czasopismo „Studia Pigoniana”

Czasopismo „Studia Pigoniana” zostało powołane w roku 2017 przez Prof. dra hab. Grzegorza Przebindę – ówczesnego Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Pierwszy numer rocznika ukazał się w roku 2018.

Tytuł czasopisma odwołuje się do Patrona Uczelni – Prof. Stanisława Pigonia (1885-1968) – syna ziemi krośnieńskiej, wybitnego filologa, historyka literatury i edytora dzieł literackich związanego z Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie (1921-1930) oraz Uniwersytetem Jagiellońskim (1931-1960).

Redakcja Czasopisma skupiając grupę pracowników naukowych KPU w Krośnie, utrzymuje stałą współpracę z uczonymi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie, Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innych ośrodków akademickich w kraju i zagranicą pozyskując stamtąd liczne grono autorów.

W czasopiśmie publikowane prace naukowe zarówno humanistów etatowo związanych z KPU w Krośnie, ale co najmniej w połowie autorstwa wybitnych uczonych z najważniejszych uczelni akademickich w Polsce, jak również z ośrodków zagranicznych. Czasopismo „Studia Pigoniana” specjalizuje się publikacji artykułów naukowych z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem literaturoznawstwa oraz nauki o kulturze i religii. Profil naukowy czasopisma od samego początku stara się umiejętnie łączyć publikację artykułów z zakresu humanistyki polskiej i europejskiej z prezentacją wartościowych studiów regionalnych.

Redakcja czasopisma przestrzega i stosuje wysokie standardy i zasady etyki publikacyjnej w celu przeciwdziałania niepożądanym praktykom publikacyjnym. Punktem odniesienia w tym zakresie są wytyczne Komitetu do Spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Redakcja czasopisma przywiązuje również wysoką wagę do rzetelnego recenzowania prac naukowych. Artykuły naukowe kierowane są do zrecenzowania przez specjalistów z danej dyscypliny naukowej, posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego i pochodzących z różnych ośrodków akademickich.

Każdy artykuł opublikowany w czasopiśmie zawiera afiliację autora, krótką notkę o nim, cyfrowy identyfikator DOI, a także cyfrowy identyfikator ORCID.

W skład Komitetu Redakcyjnego Czasopisma „Studia Pigoniana” wchodzą:
Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda – redaktor naczelny
Dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. KPU – zastępca redaktora naczelnego
Dr Joanna Kułakowska-Lis – sekretarz redakcji
Dr Leokadia Styrcz-Przebinda – członek redakcji
Dr Dominik Wróbel – członek redakcji
Dr Bartosz Gołąbek – członek redakcji
Mgr Franciszek Tereszkiewicz – członek redakcji
Dr Tadeusz Łopatkiewicz – redakcja językowa i techniczna
Dr Joanna Ziobro-Strzępek – opieka językowa angielska

Radę Naukową Czasopisma „Studia Pigoniana” współtworzą uczeni z sześciu akademickich ośrodków krajowych i siedmiu zagranicznych:

Prof. Irina Adelgejm (Institut Sławianowiedienija, Rossijskaja Akadiemija Nauk, Moskwa)
Prof. dr hab. Piotr Fast (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Prof. dr hab. Janusz Gruchała (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. Christoph Houswitschka (Universität Bamberg)
Prof. Evgenij Jablokov (Institut Sławianowiedienija, Rossijskaja Akadiemija Nauk, Moskwa)
Prof. dr hab. Stanisław Koziara (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Prof. Luigi Marinelli (Sapienza Università di Roma)
Prof. Gerard McCann (St. Mary’s University College, Belfast)
Prof. Ben Olguin (University of California, Santa Barbara)
Prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. Mark Ringer (Marymount Manhattan College, New York)
Dr hab. Władysław Witalisz (Uniwersytet Jagielloński)

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopiśmie dostępne są w całości, jako pliki PDF w ramach Akademickiej Platformy Czasopism: https://apcz.umk.pl/STP oraz na stronie czasopisma pod linkiem: https://kpu.krosno.pl/wydawnictwo-pigonianum/czasopismo-studia-pigoniana/Od ponad roku Czasopismo „Studia Pigoniana” dostępne jest również oraz indeksowane za pośrednictwem dwóch renomowanych baz referencyjnych:
            CEEOL – Central and Eastern European Online Library
            CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Zastępca Redaktora Naczelnego Czasopisma „Studia Pigoniana”

Dr hab. Piotr Łopatkiewicz, Prof. KPU

Czasopismo Naukowe „Herbalism”

Czasopismo Naukowe „Herbalism” zostało założone w 2015 roku przez ówczesną Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie oraz Stowarzyszenie Zielarzy i Fitoterapeutów. Pierwszy numer rocznika ukazał się w roku 2015.

Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny łączący wiedzę z następujących dziedzin naukowych: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk rolniczych, nauk ścisłych i przyrodniczych. Służy do wymiany informacji o wynikach badań oraz popularyzacji fitoterapii oraz znaczenia roślin zielarskich. Dotyczy wszystkich aspektów ziołolecznictwa, zarówno eksperymentalnego, klinicznego, jak i codziennej praktyki oraz aspektów społecznych. Na łamach czasopisma publikowane są specjalistyczne artykuły, jak i prace poglądowe i przeglądowe powstałe w oparciu o projekty badawcze, poruszające szereg zagadnień z ziołolecznictwa, medycyny, botaniki i farmacji (historia zielarstwa, fitoterapia, farmakognozja, towaroznawstwo zielarskie, fitotoksykologia, fitochemia oraz chemotaksonomia).

Procedura recenzowania artykułów do czasopisma „Herbalism” jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”. Czasopismo wydawane jest zgodnie z zaleceniami COPE – the Committee on Publication Ethics. Zalecenia COPE maja na celu zdefiniowanie najlepszych praktyk w zakresie etyki publikacji oraz pomoc w ich osiągnięciu. Stosowanie się do zasad etyki wydawniczej obowiązuje w równym stopniu redaktorów, autorów i recenzentów. Każdy artykuł opublikowany w czasopiśmie zawiera afiliację autora a także cyfrowy indentyfikator DOI.

W skład Komitetu Redakcyjnego Czasopisma Naukowego „Herbalism” wchodzą:

Dr inż. Barbara Krochmal-Marczak – redaktor naczelny

Dr hab. Katarzyna Paradowska – redaktor tematyczny

Dr Henryk Różański – redaktor tematyczny

Mgr Jolanta Witkoś – sekretarz redakcji

Dr Justyna Kurkowiak – redaktor statystyczny

Radę Naukową Czasopisma Naukowego „Herbalism” współtworzą uczeni z akademickich ośrodków krajowych jak i zagranicznych:

Prof. dr Elvyra Jariene (Vytautas Magnus University, Litwa)

Prof. Zafer Kaya (Bartin University, Turcja)

Prof. dr. Halil Barış Özel (Bartin University, Turcja)

Prof. dr hab. Wolodymyr Lychoczwor – Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy, Ukraina)

Prof. Imran Aslan (Bingol University, Turcja)

Dr inż. Małgorzata A. Jarossova (University of Economics in Bratislava, Słowacja)

Dr inż. Miroslav Šlosár (Slovak University of Agriculture in Nitra, Słowacja)

Prof. dr hab. Iwona Wawer (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Prof. dr hab. Grzegorz Bazylak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy)

Prof. dr hab. Stanisław Boryczka (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Prof. dr hab. inż. Jan Grajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
Prof. dr hab. Adam Kaznowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu))
Prof. dr hab. Rafał Matkowski (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
Prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Prof. dr hab. inż. Barbara Sawicka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Dr hab. Katarzyna Seidler-Łożykowska (Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu)

Dr hab. inż. Renata Tobiasz-Salach (Uniwersytet Rzeszowski)

Dr hab. Magdalena Twarużek (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Dr hab. n. o zdr. Danuta Zarzycka (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Dr hab. Łukasz Łuczaj (Uniwersytet Rzeszowski)

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopiśmie dostępne są w całości, jako pliki PDF w ramach Akademickiej Platformy Czasopism): https://apcz.umk.pl/STP oraz na stronie czasopisma pod linkiem: https://kpu.krosno.pl/herbalism.

Czasopismo Naukowe „Herbalism” jest indeksowane w następujących bazach referencyjnych: AGRO, PBL, Academic Search Ultimate – platforma baz EBSCO

Redaktor Naczelny Czasopisma Naukowego „Herbalism”

Dr inż. Barbara Krochmal-Marczak